Тичево, Босанско Грахово

Опанак је типичан представник наше народне обуће. И мушки, и женси и дечји. Ако посматрамо све врсте опанака који су били у употреби код српског народа, видећемо разне прелазне облике али и разноврсност по квалитету и начину израде: пресни, штављени, дрвени, штављени на калупу, ужички, шабачки, капичари, сарајевски, далматинско-херцеговачки... Од свих побројаних врста и подврста, опанке од сирове коже можемо сматрати најстаријом врстом обуће Срба, која се у облику парчета сирове непрерађене коже причвршћене за стопало задржала све до почетка 20. века и у Србији била обућа већине њеног сеоског становништва.

Читај више