Ауторски тим

Продуцент:
Милан Даутовић
vracart13@gmail.com

Уметнички директор
и продуцент:
Проф. Иван Пешукић
ipesukic@gmail.com

Етнолог и стручни сарадник:
Иван Терзић
terzicivan@yahoo.com

Фотограф:
Слободан Бугарчић

Колорист:
Богдан Петровић

Постпродукција фотографија:
Александра Бекетова

Дизајн:
Алекса Крстић
psipixels@gmail.com

Дизајн изложбе:
Бојана Ђуричић

Видео постпродукција:
Вања Тодоровић

Сајт:
Владимир Брадић