Стара Планина

Преко сукнене хаљине сукно, са предње стране, ношена је прегача престилка састављена из две поле, попречно зашивене. Била је прилично дугачка тако да је приликом опасивања уочљиво прелазила дно скута. Ткана је у два нита техником чунчања и клечања, од вуне претежно црвене боје, стим да су уздужно распоређене ситне шаре и пруге других боја (бела, жута, плава, црна...). У каснијем периоду, престилка се кроји од једне дуже поле, која је са неколико зашивених фалтица у горњем ивичном делу била незнатно сужена.

Читај више