Пива

Струка је као саставни део ношње превасходно била везана за динарско подручје али се местимично јавља и ван граница ових области тј. у другим крајевима и то највероватније као последица масовних миграција. При изради струке примењивана је техника двонитног и четворонитног ткања, а као сировина коришћена је вуна, сама или помешана са кострети. Правоугаоног је облика дужине око 2м и ширине око 80цм. Овај старински хаљетак имао је вишеструку функцију. Поред естетске, која је постизана ношењем струке пребачене поврх једног или оба рамена, преко улоге заштите од временских утицаја када је служила као врста огртача или кабанице, ту је и још једна практична практичне функција када струка преузима улогу простирке и покривача за спавање. Упоредо са превладавањем естетске над практичном функцијом струке и сама струка мењала је изглед и бивала мањих димензија, већих реса и богатијег украса. Обично је на ужим странама украшавана утканим пругама црвене и зелене боје. Такође, украсни ефекат на струкама постизао се и дужим утканим ресама и кићанкама разнобојне вуне. Струке намењене свечаним приликама одликовале су се великом дужином реса и кићанки. Међутим свака па макар и најпростија струка имала је ове украсе који су били су од истог материјала од кога је био израђен и сам огртач, а посебно се водило рачуна о складности боја. Тако су тамније (црне, мрке, сингаве) струке украшаване ресама исте боје међу које је додавано и по неколико црвених, док су беле струке имале редовно црне кићанке. Као карактеристичан украс женске струке у Васојевићима причвршћивана је кићанка по средини дуже стране тако да је при ношењу она висила низ леђа.

Читај више