Пештер

Јапунџа је кабаница типа полукружног огртача без рукава коју је највише употребљавало становништво динарског подручја. Сматра се да њено порекло припада далекој прошлости предсловенског периода и представља карактеристику оних подручја у којима се мешало и узајамно прожимало словенско и старобалканско становништво. Кројена је од 12-13 аршина сукна беле, мрке - вране или црвене - алене боје, без рукава и спреда отворена целом дужином. Око врата је колир за који се помоћу вунених петљи и дугмади причвршћавала капуљача, јакуљача. Ивице овог огртача са капуљачом биле су опточене са 6-8 редова црних вунених сирада или гајтана, а понеке и чојом. На грудима су се, на свакој страни по једна, стављале стилизоване троугласте шаре, гране, такође од црних сирада или гајтана. У овом делу кабаница се закопчавала петљом и дугметом. Кабаницу је преко свег одела огртао најчешће домаћин, али и они који су путвали па је био и обичај да се и млада приликом путовања на коњу, у случају хладноће и невремена, огрне овом кабаницом.

Читај више