Пећ

Зубун је један од обавезних одевних елемената женске одеће на ширем балканском појасу динарске и централнобаканске културне зоне. У основи, то је једноставан сукнени одевни предмет, без копчања и рукава, ношен током целе године. Носи се преко кошуље, у комбинацији с горњим краћим или дужим сукненим предметима хаљином, јелеком, гуњeм… Украшавању зубуна посвећивана је посебна пажња и у зависности од краја коришћене су различите технике при његовом украшавању (срмена жица, врановез, грађа, апликовање чоје) као и други додатни елементи (перлице, шљокице, ресе), увек складно укомбиноване и примеренo доби особе која га је носила. Свечани девојачки и невестински зубуни били су богатије украшени од оних свакодневно ношених и од зубуна старијих жена. Како је украшавање зубуна био поприлично тежак посао који је споро одмицао, јер није било лако на грубој, несавитљивој подлози, грубим средствима изводити орнаментику складних боја и правилности цртежа, девојка је своју вичност ручном раду и спремност за удају морала доказати израђивањм једног таквог зубуна. Девојка која није ни за три зиме била кадра да навезе себи зубун, излагана је подсмеху и у своме селу се нипошто није могла удати!

Читај више