Јадар

Ђечерма је мушки хаљетак без рукава типа јелека, зубунића, с тим да је за разлику од њега допирао мало преко кукова тј. био мало дужи. Дуж рубова предњих ивица које су се додиривале био је по један ред гајтанских петљи и дугмади пуљки. Израђиване су од затвореноплаве, ређе црне чоје, затим смеђег шајака, и од сингавог и враног сукна. Дуж предњица украшаване су редовима гајтана црне боје, а ђечерме од чохе и белом срмом. На таквим ђечермама украсна пуцад су била метална. Ђечерма је ношена преко кошуље, препасана појасом, или чак заједно са зубунићем с тим што се тада зубунић облачио преко ђечерме.

Читај више