Имљани, Влашић

Уплитњацима су називане траке или вунене врпце искићене ђинђувама, а код имућнијих девојака и каури шкољкама, напрсцима, новчићима... који су се са праменом косе уплитали у плетеницу и као такви били веома чест украс девојачких и невестиских оглавља. На простору Босне и Херцеговине број уплитњака (уплетњака) зависио је од броја плетеница у фризури, а број плетеница од тога да ли је у питању девојчица, девојка или жена. Док су жене носиле по пар улетњака јер су сплитале косу у две плетенице, девојке су носиле по један уплитњак заплетен у плетеницу која се спуштала низ леђа. Поред тога њихов број зависио је и од самог краја у коме је ношен. Код сваког уплитњака можемо разликовати два његова дела. Горњи, који се заплиће највећим делом плетенице, некада и читавом дужином и доњи који попут дужег или краћег декоративног привеска виси на крају плетенице. Богато су поткићени новцем- цванцикама и талирима и који су обично започињали буклијом, а завршавали се китицом од разнобојне вунице, шанталијом.

Читај више